http://oi42.tinypic.com/ab2e86.jpg

30. 11. 2014

Revolta a hrátky s mocí

   V poslední době je mnoho lidí upoutáno představením v podobě internetových konfliktů mezi ostravským rapperem Revoltou a jeho kritiky z řad osob zúčastněných na workoutovém projektu "Seberevolta". Součástí konfliktů se stalo i pár známých rapperů, kteří dříve s Revoltou spolupracovali. Nebudu zde podporovat žádnou stranu. Naopak považuji za vhodné o tomto dění psát jako o důvodu emancipovat vlastní mysl.Historie konfliktu


      Pro připomenutí si na začátek proveďme shrnutí celého konfliktu - Celá historie aféry se započala v létě letošního roku (2014), kdy se jednak Marek Kaleta a.k.a. Revolta pod tlakem okolí na sjezdu svých druhů ze Seberevolty přiznal ke své scientologické víře, a kdy také kapitán Seberevolty Praha Lukáš Přibyl vypustil na světlo světa informační video, týkající se právě dříve tajené spojitosti mezi výše zmíněným rapperem a scientologickou církví. V něm kritizoval neprůhlednost Revoltových zájmů na projektu Seberevolta, jeho zkomerčnění ve prospěch například firmy dr. Vitamín vlastněné scientology, a hlavně snahu přez mrtvoly šířit Revoltovo scientologické přesvědčení uplatňováním své moci známého jména. Díky tomuto videu také vyšlo na povrch množství informací jako jsou ty, že firma dr.Vitamín má shodnou kontaktní adresu s kontaktní adresou projektu Seberevolta, že Revolta údajně láká lidi ze Seberevolty k návštěvě scientologických přednášek které bývají draze zpoplatněny,  a že Revolta sám je na cestě toho, co považuje scientologická církev za "clearing", neboli sebeočistu. Clearing je přitom proces který stojí jednak spoustu peněz, a který se nezdá být z hlediska moderní medicíny pro lidské tělo zejména kvůli nadměrné fyzické zátěži a pojídání kvanta vitamínů ani příliš zdravý.   Přestože Lukáš Přibyl uveřejnil toto video v době kdy Revolta na několik měsíců opustil území České Republiky (má se za to že důvodem jeho cesty byla právě scientologie), dostalo se jeho videu tolik bouřlivých reakcí že bylo hned zřejmé, jak moc uhodil hřebík na hlavičku. Uveďme si některé z nich ve fotografické podobě jak jsou prezentovány na webu http://darksidefalcon.blogspot.cz/, kde se o tomto konfliktu rozepisují podrobněji -


Slavomír Miškovec figuruje zároveň jako majitel firmy Dr. Vitamín, člen církve, a údajně je
i mluvčím české kanceláře mezinárodní nadace pro lidská práva a toleranci, která je rovněž scientologická.
Autorem tohoto textu je Lukáš Přibyl
   K této věci se následně vyjádřila ve videích i mimo ně celá řada lidí - někteří možná ze snahy si získat pozornost, a jiní například kvůli vyjasnění směru své hudební kariéry (jako rappeři Ekcelent a Elka, který je zároveň autorem dissu na Revoltu s názvem R.I.P.). Z hlediska zajímavosti ale nad všechny čnělo vyjádření spoluzakladatele Seberevolty Adama Rawa, který se cítil být Revoltou podveden jak psychologicky tak materiálně, a kritizoval ve svém videu zejména odklonění Revolty od jeho původních vizí ohledně stravování, kterým Revolta nasadil korunu svou komerční podporou sítě rychlého občerstvení Subway.
   Na toto ve své odpovědi reagoval Revolta v tom smyslu, že se každý nějak duševně i fyzicky vyvíjí, že Subway podporoval kvůli možnosti získání peněz do fondu Seberevolty na stavbu hřišť, a že odmítá jakékoliv pro něj vnější názorové proudy (typu vegan a vegetarián) ve svém stravování a řídí svůj jídelníček jen podle toho, co mu dělá dobře. Tento Revoltův z pohledu konzumace "humanocentrický" názor by se dal zajisté napadnout například tím, že za takových podmínek mu nic nebrání například brát pervitin, když se po něm bude cítit lépe a i jeho fyzické výkony zaznamenají nárůst, ale jak už jsem naznačil v perexu - tento článek není psán od toho aby někoho soudil. 
   V této kauze je však děsivá docela jiná věc, než jsou Revoltovy názory na stravování. Po celých desítkách let, kdy jsou hip hopoví teenageři celého světa vystavováni propagandě moci kapitálu, kdy je úspěšný rapper vyobrazován jako ten se zlatými cingrlátky, drahými auty a nájemnými děvčaty, se najednou otevírá prostor na české rapové scéně pro uplatňování nové formy moci - pro vytváření bezmezné víry mezi teenagery skrze známého rappera a workoutový spolek s nevyhraněnými názory které se dají snadno dle potřeby ohýbat, ve scientologickou církev jako symbol náboženské metafyziky. O to více nebezpečné je, že se tak děje právě v dnešní době, kdy vědomí a zájem mladých lidí o okolní svět jsou tak mizivé, že je snadné jimi manipulovat i prostřednictvím levných předvolebních slibů nejmenovaných miliardářů, či infantilními a kýčovitými rádobymotivačními obrázky, které jsou mladí ochotni nekriticky přijmout za věčné pravdy.

   Přitom je nutné připomenout, že scientologická církev je silně autoritářská, stejně jako je i spousta jí podobných jako například církev Munistů, církev Chrámu lidu Jima Jonese, či církev svědků Jehovových. Taktéž je soustředěna na akumulaci moci nad lidmi a kapitálu a stejně jako tyto církve mají i scientologové na svědomí pronásledování a vraždy svých odpůrců kteří se moci této církve postavili. Revoltovo spojení se scientologickou církví údajně vzniklo na základě jeho zdravotních problémů s rameny, kdy se cítil býl uzdraven za pomoci dianetiky, což je opěrný bod scientologické víry.

   Nikdy nelze samozřejmě přesně určit kde se pravda nachází - realita je něco co neustále plyne a nenachází se v ní žádný pevný opěrný bod a cokoliv co považujeme za realitu je jen výplodem našeho smyslového vnímání - a tak můžeme jen odhadovat jak moc je Revolta se scientologickou církví propojen. Ve skutečnosti jako řadoví internetoví pozorovatelé jen těžko zpozorujeme, zda Revolta každý svůj další krok konzultuje za zavřenými dveřmi se svou církví, nebo zda jsou svědectví jeho kritiků z různých důvodů výrazně přehnaná. I lidé okolo Revolty se rozdělili na dvě části - na věrné a na kritiky. Následující obrázky však jsou alarmující už z toho důvodu, že pokud autoři textů v nich přímo nejsou právě členové scientologické církve pod falešnými profily, tak se potom jedná o velmi podřízené jedince slepě konzumující cizí moc.Tento druhý příspěvek napsal profil "Jarda Šeda"

   Je těžké odhadovat, zda by v českém rapovém světě mohla vzniknout někdy taková situace, že by část posluchačů místo moci kapitálu přímo přijala moc církevní, a nechala se za Revoltou vláčet po koncertech  v kraťasech za 500 korun z Revoltova e-shopu jako věrná armáda poddaných svému duchovnímu vůdci. Na území ČR však působí mnoho církví, a mezi českými rapovými posluchači je zejména vinou předešlého komerčního brainwashingu různých kvaziumělců a firem okolo nich mnoho názorově manipulovatelných jedinců bez kritického myšlení - možné to tedy je.

Jim Jones a Jonestown


   Porovnejme proto tuto situaci s příkladem z minulosti - se sektou Chrám Lidu, situovanou okolo osoby Jima Jonese. Jim Jones byl egocentrický americký kněz posedlý mocí nad druhými lidmi. Své přívržence si získával zejména svými kázáními, kdy dokázal své vrozené charisma mísit s kritikou ožehavých problémů jeho doby jako byl rasismus, útlak a chudoba. Od 50.tých do 70.tých let dvacátého století si tak získal na 20 000 přívrženců, přičemž zlomek z nich žil v soběstačné komuně, která se nejdříve z Indianapolisu stěhovala do Ukiah v Kalifornii, potom k San Franciscu (epicentru tehdejších protestů proti válce ve Vietnamu) a následně do Guayanské džungle, kde vznikla osada Jonestown.

Reverend Jim Jones

   Myšlenka takovéto náboženské komuny se zprvu zdála být ušlechtilá - nově příchozí členové sice museli odevzdat všechen svůj majetek do společného vlastnictví a museli tvrdě pracovat - byli však v jistotě že se o každého jedince členové komunity postarají z hlediska jeho životních potřeb bez ohledu na barvu kůže, pohlaví nebo stáří. Bohužel jak už bývá smutným jevem, lidé neprohlédli že hnacím motorem tohoto společenství byla moc ve své nejryzejší podobě. A jak už to tak u moci bývá, její nositel má neustálou chuť jí rozšiřovat. Postupně o sobě Jim Jones začal prohlašovat že je převtělením Budhy, Ježíše Krista a Lenina, a následně začal páchat "zázraky". Jeho "zázraky" prezentoval veřejně aby svoje stávající i potencionální příznivce ohromil svými léčitelskými schopnostmi, kdy například přiměl k běhu ženu dříve se pohybující pouze za pomoci vozíčku. O tom, že tato žena nikdy nebyla zdravotně postižená a celý rituál byl předem domluvený se už samozřejmě nikomu nezmínil...


Jim Jones jako léčitel

   Následné stěhování komuny do jeho lidmi vytvořené osady Jonestown v Guayanské džungli pak už nebylo snahou o její ochranu jak tuto událost Jones komentoval, nicméně se jednalo o nutkání jeho lid izolovat od vnějšího světa - dostat ho do situace kdy sám Jim Jones bude tím jediným vládcem a zdrojem informací. Již dříve byl totiž Jim Jones obviněn ze znásilnění několik členů sekty (včetně mužů) a z teroru těch, kteří chtěli ze sekty odejít, což mělo za následek úbytek jeho členů a tím pádem i moci.

   Díky výpodědím rodinných příslušníků členů církve o poměrech v Chrámu Lidu, se poté rozhodl americký kongresman Leo Ryan 17.11.1978 osadu v Jonestownu navštívit, aby se seznámil s poměry které zde panovaly. Obyvatelům komuny se podařilo propašovat k němu lístek se vzkazem, že chtějí z osady odejít, ale když s tímto lístkem kongresman Ryan konfrontoval samotného Jonese, tak se mu dostalo výzvy aby osadu opustil.

   Když se ale následně k Ryanovi přidalo asi 20 členů komuny aby osadu opustili, rozhodl se Jones místo obětování kusu své moci ke kongresmanovu odstranění. Masakr provedlo asi 50 ozbrojenců najatých samotným Jonesem (kteří dříve obyvatele komuny hlídali) na odletové runwayi kongresmanova letadla. Kromě Ryana byli zabiti další čtyři lidé a další byli zraněni. Ještě ten den v předtuše konce své moci vydal Jones příkaz ke hromadné "revoluční sebevraždě" kyanidem z níž se uchoval nahraný záznam. Ti co se odmítli zabít byli zastřeleni, a jen hrstce se podařilo utéci do okolní džungle. Celkem bylo ke smrti přinuceno 909 lidí z Chrámu lidu.

Mrtví u letadla na runwayi kousek od Jonestownu

Oběti Jonestownského masakru

Zpátky k Revoltovi   Ptáte se kde můžeme v tomto konkrétním příkladu hledat spojitost s Revoltou ? Především tu existuje riziko, že by se mohl Revolta sám stát tím, kdo bude působit na druhé lidi podobně jako Jim Jones. Je to člověk který si svými skladbami, kýčovitými motivačními obrázky a řečmi o lásce a svobodě (podobně jako Jim Jones ve svých kázáních) vydobyl mezi určitou skupinou lidí respekt - a v tomto bodě ho za současné situace odděluje jen tenká linie od toho, aby byl náboženskou církví která za ním nejspíše stojí nebo jím samotným označen za proroka, či vůdce chcete-li, a získával tak stále větší moc. Všimněme si, jak například sám Lukáš Přibyl mluví o jeho prvních zážitcích ze Seberevolty jako o "wow-efektu" kdy pocítil jakési "prozření" ze špíny současného světa.

   Vyhledávání potencionálních přívrženců, a jejich snaha o iniciaci do církve už evidentně probíhá. Propagace scientologické církve skrze Seberevoltu a Revoltu již existuje, a členové scientologické církve pořádají pro členy Seberevolty jako líhně potencionálních scientologů přednášky, jako byla tato v Opavě pod vedením scientologa Mariána Totha -   A jaké z toho plyne ponaučení ? Domnívám se, že cílem všech skutečných hiphoperů by naopak mělo být samotnou moc porazit, ať už se jedná o moc kapitálu, fašismu či o moc náboženských církví. Podobně to naznačila třeba skupina Public Enemy ve svém známém hitu "Fight the Power" (i když byl poněkud příliš pan-černošský a skupina sama vystupovala a vystupuje pod bohatým labelem na drahých koncertních šňůřách)...


1 komentář:

  1. Dobrý článek. Jen bych to neviděl tak žhavě a nestavěl Revoltu do role hlavního diktátora. Spíš si myslím, že se do scientologie namočil a ti ho teď ovládají a on i kdyby chtěl od toho pryč, tak nemůže. Btw nenapadlo tě hledat spojistost mezi Subway a scientologií? Na google toho je dost.

    OdpovědětVymazat