4. 11. 2012

Citáty - Loretta Scott Kingová


O idejích svého manžela Martin Luthera Kinga:
"Zastával zásadu nenásilí, nejen protože byl oddán učení Kristovu, nýbrž také protože to byla jediná použitelná metoda, jak změnit životní podmínky černochů. Jak jednou zdůraznil, může násilná revoluce uspět, jen když mají vzbouřenci většinu, nebo tvoří rozsáhlou menšinu. V případě amerických černochů, jichž je méně než dvanáct pr

ocent obyvatel Spojených států a mají k dispozici jen nepatrné procento dosažitelných zbraní, by to znamenalo sebevraždu.
Nebyli jsme stoupenci pasivního odporu. Byli jsme organizací militatntní, která věřila, že nejmocnější dosažitelnou zbraní je nenásilí. Nenásilné hnutí se stalo reálnou a trvalou složkou života našeho národa. Byla a dosued je mocná a účiná. Martin a jeho spolupracovníci zdůrazňoval kampaň přímé konfrontace mezi spravedlivou věcí černochů a bílou mocenskou strukturou. Po celý svůj život Martin usiloval, aby se tato konfrontace nestala krvavou lázní."

Žádné komentáře:

Okomentovat