12. 4. 2012

Film: Malcolm X


„Bratři a sestry. Jsem tady, abych vám řekl, že obviňuji bílého muže.“ – Malcolm X
… i takový byl. Malcolm X byl člověk, do jehož života se značně promítl odkaz jeho otce – černošského kazatele, který hlásal návrat černošské komunity ke kořenům, tedy návrat do Afriky. Nebylo to způsobeno (pouze) nákloností k původnímu domovu černochů, ale zejména útlakem, který komunita pociťovala i v dobách, kdy z historického pohledu největší otevřeně rasistická mocnost, nacistické Německo, byla již dávno minulostí.


Film Malcolm X vypráví životní příběh stejnojmené, pro někoho kontroverzní, osobnosti. Příběh začíná právě v době, kdy Malcolmova rodina čelila útokům ze strany Kuk klux klanu. Ti nesnesli energická kázání Malcolmova otce, jehož hlasité projevy o dosavadním tabu ve společnosti – tedy rasové segregaci – nebyly příliš příjemné neboť způsobovaly, že černoši si začali uvědomovat hodnotu svých životů a jejich společenské postavení.

Vše co si však po smrti svého otce Malcolm do života odnesl byla pouze zášť vůči bělochům. Tu přiživovaly i jeho zkušenosti s nimi, podle nichž také každého s bílou kůži soudil.  Jeho nenávist se dostala na vrchol, když ve vězení (do kterého se dostal díky gangsterským aktivitám v mládí) objevil organizaci Nation of Islam – Národ Islámu. Tato organizace svojí propagandou naváděla utlačované a frustrované černochy k rasistickým výpadům vůči bělochům, tedy propagovala rasismus jen v jinak barevném plášit…

Malcolm nebyl člověk, který by měl v povaze dělat věci na půl a tak netrvalo dlouho a stával se známějším a také vlivnějším, což sebou neslo rizika. Ale také, stejně jako každý člověk, vyvíjel své názory a duševně dospíval celý život, což pro člověka s podobným společenským významem může znamenat dramatické následky…

Celý tříhodinový snímek, je až příliš bohatý na informace a poskytuje velice barvitý obraz jednoho z největších bojovníků za rasovou rovnoprávnost. Proto by byla škoda celý děj vyzradit…


Pokud vás zajímá osobnost Malocma X, osobnost která stejně jako každá jiná lidská bytost ve svém životě chybovala, osobnost, která nikdy neustupovala ani v případech ohrožení života, osobnost, z níž čerpaly energii celé další generace černochů, které dále pociťovaly dopady rasové segregace i dávno po jejím oficiálním zrušení – určitě si film stáhněte.Malcolm X byl významným činitelem v utváření podoby černošské komunity  - komunity z níž vzešla hiphopová kultura a i sem se jeho odkaz promítl.


Žádné komentáře:

Okomentovat